martes, 19 de xullo de 2005

Triangulo

Con poucas horas de diferenza, chegan por e-mail duas invitaci'ons para o pr'oximo week-end, as duas inesperadas, opostas, contradit'orias, inconcili'ables.
Tenhen a sua orixe en Dublin, na estranha noite do S'abado nas entranhas de The George.
Era unha vez no Temple Bar un bret'on, un irland'es e un galego, que de madrugada cansaron de bailar, e sa'iron a fumar...
A cantarela puido seguir cos tres a demostrar a propiedade transitiva, mais perante a magnitude do labor e a hora que era, deu o tranglomanglo neles, non ficaron sen'on dous: un que agora espera vir e mais outro que me chama a Dublin a visit'alo.
Cada un deles 'obvia e 'odia ao outro nas respectivas mensaxes.
E agora son eu quen os 'odia, quen os vai obviar aos dous.

Ningún comentario: